Ap reagerer sterkt mot jernbanestans: - Ekstremt skuffet over regjeringen

Ap-politikere er skuffet og provosert over at regjeringen varsler full stans i utbyggingen av dobbeltspor til Lillehammer. - Det er ekstremt skuffende, sier Ap-ordfører Ingunn Trosholmen på Lillehammer. - Stortingsflertallet bør sette regjeringen på plass, sier Aps gruppeleder i Hamar, Thomas Langeland Jørgensen.

Ap-politikere i Innlandet er skuffet og provosert over regjeringen

SKUFFET OG PROVOSERT: Ap-politikere i Innlandet er skuffet og provosert over regjeringens stans i utbyggingen av dobbeltspor til Lillehammer. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

- Dette får negative konsekvenser for hele landet, sier Trosholmen. Hun reagerer på at stortingsvedtak om utbygging nå settes til side av regjeringen.

– Dette handler om et utbygging av en hovedfartsåre for hele landet. Utbygging av dobbeltspor til Lillehammer vil ha stor effekt for godstrafikk som kommer fra Vestlandet og andre deler av Norge. Dette handler om noe langt større enn at vi som bor i Lillehammer er skuffet, sier Trosholmen til avisa GD.

- Har fryktet det

– Jeg har fryktet de signalene som har kommet fra både byråkratiet og regjeringen, sier Ap-gruppeleder Thomas Langeland Jørgensen i Hamar til Hamar Arbeiderblad

- Hareide bekreftet at regjeringen har gitt opp å bygge InterCity gjennom byene. Jeg håper stortingsflertallet i NTP bekrefter tidligere vedtatt politikk om å satse på en sterk utbygging av jernbanen på Østlandet, sier han.

- Kanskje har Høyre- og FrP-regjerings jernbanereform med oppsplitting, mange direktører og konkurranseutsetting vært for kostbar? Taperen blir innbyggerne, fastslår Langeland Jørgensen.

Vil ha tverrpolitisk jobbing

Innlandet Arbeiderpartis fylkesleder Anita Ihle Steen, som også er ordfører i Ringsaker kommune, peker på at ny Nasjonal Transportplan skal behandles av Stortinget om et halvt år.

- Fram til da må vi jobbe på tverrpolitisk i Innlandet for å få gjennomført utbygging til Lillehammer innen 2034. Det blir en utfordring, men den må vi ta – sammen. Og jeg er optimist – alltid. Samtidig ser jeg at dette kan bli vanskelig. Men påvirkning, langsiktig grundig arbeid og regional enighet er viktige brikker for å lykkes, sier Ihle Steen til avisa HA.

Tror regjeringen prioriterer andre deler av landet

Ap-ordfører i Stange kommune, Nils Amund Røhne, er like skufet som de andre Ap-politikerne. Men han er ikke overrasket. – Det er ikke overraskende at ytre Intercity nå kommer i spill. Jeg er helt sikker på at dobbeltsporet til Hamar er «sikret», sier Røhne.

Men han tror resten av dobbeltsporstrekningen ofres til fordel for satsinger andre steder i landet. - Med de prioriteringer som kjennetegner denne regjeringen er det nok andre satsinger enn dobbeltspor til Lillehammer. Det beste vi kan håpe på er et langt nok krysningsspor et sted mellom Hamar og Lillehammer, og det vil vel gi muligheter til samme togfrekvens som dobbeltspor, sier Røhne.