Ap-seier i forsvarsforhandlingene: Terningmoen blir ny felles rekruttskole for Hæren

Terningmoen blir ny felles rekruttskole for Hæren, og Haslemoen kan få ny aktivitet. Dette er blant gjennomslagene Ap fikk i forhandlingene med regjeringspartiene om langtidsplan for Forsvaret. - Veldig viktig for vår region, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

Terningmoen blir ny felles rekruttskole for Hæren. Foto: Preben Schultz Geier

SAMLING: Terningmoen blir ny felles rekruttskole for Hæren. Samtidig skal ny aktivitet på Haslemoen utredes nærmere. Foto: Preben Schultz Geier

Forsvarskomiteen på Stortinget er ferdig med å behandle ny langtidsplan for Forsvaret. Selv om det ikke har blitt et bredt forlik, har komiteen delt seg i flere ulike flertall, som til sammen utgjør en ny langtidsplan.

- Betydelig satsing for Innlandet

- At Terningmoen nå blir felles nasjonal rekruttskole for Hæren i hele landet, er et viktig gjennomslag, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen. - Dette var foreslått av forsvarssjefen som et grep for å styrke Hæren. Samtidig har det vært viktig for oss i Arbeiderpartiet å også undersøke mulighetene for å bruke tilgjengelig kapasitet flere steder som supplement til Terningmoen, sier Trettebergstuen.

- For Elverumsregionen og for Innlandet er dette en betydelig satsing, understreker hun.

- Jeg vil si denne løsningen er en seier for oss i forhandlingene om langtidsplanen. Vi valgte å fortsette forhandlingene da Senterpartiet forlot forhandlingsbordet. Det har gitt oss gjennomslag på viktige områder. Vi kommer nå til å stemme for det vi er for, og mot det vi er mot når Stortinget voterer over planen, sier Trettebergstuen.

Fornøyd Ap-ordfører

Ap-ordfører Lillian Skjærvik i Elverum er veldig glad for løsningen. - Det er dette vi har jobbet for og håpet på. Forsvarssjefen har pekt på Elverum og Terningmoen som det rette stedet å samle Hærens rekruttskoleaktivitet. For Hæren betyr det bedre kvalitet, bedre tjenestetid for rekruttene og bedre bruk av ressursene enn i dag. Og for Elverum betyr dette veldig mye, sier Skjærvik.

- Det betyr mange nye arbeidsplasser direkte knyttet til virksomheten på Terningmoen. Og naturligvis nye oppdrag til lokalt næringsliv, mer omsetning for handelsstanden, flere tilflyttere - ja, dette betyr rett og slett vekst og utvikling for både Elverum og regionen vår, sier Skjærvik.

Glede over Haslemoen-løsning

At Haslemoen i Våler nå kan få ny aktivitet, er et direkte utslag av forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, Frp og regjeringen.

- Dette er et bra gjennomslag, sier varaordfører May-Liss Sæterdalen i Våler. - Haslemoen har stått uten permanent militær aktivitet i mange år, men både bygningsmassen og uteområdene er godt tilrettelagt for ny militær aktivitet. Det er viktig for Våler at Haslemoen blir tatt i bruk igjen, sier hun.

Sæterdalen påpeker at Heimevernet har brukt Haslemoen til flere øvelser i den siste tiden. - Akkurat nå er det HV-mannskaper der i forbindelse med arbeidet Heimevernet gjør knyttet til grensekontroll i forbindelse med virussituasjonen, sier hun. 

- Når Terningmoen nå blir felles nasjonal rekruttskole for Hæren, er det viktig at forsvarskomiteen peker på Haslemoens muligheter. Vi ser fram til det videre arbeidet med utredninger som skal skje, sier Sæterdalen.

Hun tror også at folk fra Våler vil ha direkte glede av utvidelsen på Terningmoen. - Det er ikke lenger reisevei enn at dette betyr nye jobbmuligheter for folk i Våler, nye oppdrag for bedrifter i Våler og potensielt også nye innbyggere, sier Ap-varaordføreren.