Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Innlandet

Forsterket kollektiv- og busstilbud, tryggere veier, ny industri med flere arbeidsplasser og en sterk satsing på aktiv arbeidslivspolitikk og på videregående og høyere utdanning i hele fylket. – Vi i Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Innlandet de neste årene, sier fylkesleder Lise Selnes og nestleder Marius Bismo om partiets nye valgprogram for neste fylkestingsvalg.

– Vi i Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Innlandet de neste årene, sier fylkesleder Lise Selnes og nestleder Marius Bismo om partiets nye valgprogram for neste fylkestingsvalg.

HØYE AMBISJONER: – Vi i Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Innlandet de neste årene, sier fylkesleder Lise Selnes og nestleder Marius Bismo om partiets nye valgprogram for neste fylkestingsvalg.

Valgprogrammet ble vedtatt i helga, da Innlandet Arbeiderparti var samlet til representantskapsmøte med utsendinger fra partiets 46 kommunepartier til stede.

Vil styre Innlandet

Arbeiderpartiet har mål om å fortsette å styre Innlandet. – Vi er et styringsparti. Programmet vi går til valg på viser hvilken retning vi vil gå i. På de områdene som fylkeskommunen har ansvar for, trengs sosialdemokratiske fellesskapsløsninger, sier Selnes og Bismo. – Markedet kan ikke løse utfordringer som utenforskap, frafall i videregående skole, manglende bredbåndsutbygging i bygder og grender eller sikre gode velferdstjenester for alle innen f.eks. tannhelse, sier de to Ap-toppene.

- Alle innbyggere skal ha likeverdige tjenester av høy kvalitet. Det er Arbeiderpartiet garantisten for. Vi vil også fortsette den sterke utbyggingen av bredbånd med uforminsket tempo. Ikke minst under pandemien har vi sett hva digitalt utenforskap betyr, og særlig har det vært tydelig for ungdommene våre og for elever og studenter, sier Selnes og Bismo.

- Tar folkeavstemningen på alvor

Programmet viser også at Arbeiderpartiet sterkt vektlegger at vekst og utvikling skal skje i hele Innlandet. 

– Er det én klar tilbakemelding vi fikk gjennom folkeavstemningen om deling eller videreføring av Innlandet, er det at Innlandet er delt. Folks opplevelse av Innlandet avhenger av hvor de bor. Mange av de som ikke bor ved Mjøsa opplever at utviklingen først og fremst skjer nettopp ved Mjøsa. Arbeiderpartiet er et parti for både by og land, og i dette programmet går vi til valg på en kraftinnsats for å skape vekst, utvikling og nye arbeidsplasser i hele Innlandet, sier Selnes og Bismo. 

De peker på at det særlig er i distriktene fylkeskommunen må være sterkt til stede. – Byer som Hamar, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger og Lillehammer er viktige, og vi må bidra til vekst der også. Men utenfor de tettbygde områdene må politikken være ekstra sterk for å skape muligheter, mener de to Ap-representantene.

- Innlandet består av 46 kommuner. Da er det viktig at innbyggerne i alle 46 kommunene opplever at fylkeskommunen er relevant for dem. Det skal vi i Arbeiderpartiet sørge for. Å sikre drift ved distriktstannklinikkene i stedet for å sentralisere dem, er et slikt eksempel, sier de to.

- Byer og bygder er avhengige av hverandre. Vi vil bidra til å dempe motsetningene, og styrke samarbeidet. Får vi f.eks. på plass statlige midler til kollektivsatsing i «Mjøsbyen», vil det frigjøre fylkeskommunens egne midler som kan brukes til forsterket busstilbud i resten av fylket. Det vil være bra for alle, sier Selnes og Bismo.

De peker også på fylkeskommunale bidrag til kommunale næringsfond, en fortsatt desentralisert skolestruktur, innføring av læreplassgaranti og et utdanningstilbud tilpasset de lokale behovene i alle deler av Innlandet som viktige skritt for å løfte alle deler av fylket de neste fire årene.