Arbeiderpartiet med forpliktende løfte: Garanterer læreplass til alle yrkesfagelever

- Innlandet Arbeiderparti garanterer læreplass til alle yrkesfagelever som har gjennomført Vg2, sier Kjerstin Lundgård, fylkesvaraordførerkandidat for Innlandet Arbeiderparti ved høstens valg. - Alle yrkesfagelever som har gått to år på skole vil få læreplass hvis vi vinner valget i høst, slår hun fast.

Kjerstin Lundgård og ikt-lærlinger

LÆREPLASSGARANTI: Arbeiderpartiet garanterer læreplass til alle yrkesfagelever i Innlandet hvis partiet vinner valget i høst. På bildet fra venstre: IKT-lærlingene Andreas Husa Opsahl og Espen Stensli sammen med Ap-politiker Kjerstin Lundgård. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Denne uka besøkte hun IKT-lærlingene Andreas Husa Opsahl og Espen Stensli som har læreplass i Ringsaker kommune.

Gjelder alle som har fullført Vg2- Vi i Arbeiderpartiet skal sørge for at alle yrkesfagelever får en læreplass som leder dem til fagbrev eller svennebrev, fastslår Lundgård. Kravet er at eleven har fullført de to første årene av yrkesfagutdanningen sin, deretter vil de omfattes av garantien.

- Å styrke yrkesfagene er viktig for Arbeiderpartiet. Vi har gjort store løft i den videregående skolen i Innlandet, både når det gjelder modernisering av skolebyggene og når det gjelder læremateriell og utstyr. Nå garanterer vi læreplass til alle yrkesfagelever, sier hun.

Vil skape Norges beste videregående skoleInnlandet Arbeiderparti har som mål at den videregående opplæringen i Innlandet skal bli best i Norge. - Styrkingen av yrkesfag og innføringen av læreplassgaranti er viktige deler av dette arbeidet, sier Lundgård.

Hun mener garantert læreplass kan styrke motivasjonen til elevene. - Når du vet at det venter en læreplass på deg etter to år på skole, vil det kunne motivere folk til å stå på. Og det er viktig. Vi må ha elever som gjennomfører utdanningsløpet og står igjen med en utdannelse som er relevant når skolegangen er over. Vi vet at etterspørselen etter fagutdannede er stor, og vil øke enda mer i årene framover, sier Lundgård.

Fornøyde lærlingerAndreas Husa Opsahl og Espen Stensli forteller om varierte utfordringer og spennende oppgaver som IKT-lærlinger i Ringsaker kommune. - Det er mye forskjellig vi lærer i læretida. Vi angrer ikke på utdanningsvalget og syns Ringsaker kommune er et godt sted å være lærlinger, sier de to. Begge mener en læreplassgaranti er positiv.

- Arbeiderpartiets politiske prosjekt er å bygge landet videre. Det må vi gjøre ved at fellesskapet skaper utdanningsmuligheter og hjelper ungdom til å fullføre utdanning og opplæring. Vi kan ikke overlate slikt til hver enkelt, men trenger et kraftig løft og vi trenger politikere som ser verdien av å styrke fellesskapet, sier Lundgård.