Arbeiderpartiet vil halvere pendletida mellom Hamar og Gjøvik

Arbeiderpartiet tar til orde for å etablere passasjerferje på Mjøsa for å redusere reisetida innad i Mjøsbyen. - Det å pendle over Mjøsa på under halvtimen er noe vi ser på som en spennende del av det nye kollektivtilbudet i Innlandet, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordførerkandidat for Innlandet Ap.

Halvere reisetiden

HALVERE REISETIDEN: En elektrisk fergerute mellom Gjøvik og Hamar vil halvere pendlertida mellom de to byene, mener Innlandet Arbeiderparti.

- Vi er opptatt av å knytte mjøsbyene tettere sammen, og da er det særlig viktig å forbedre øst-vest-forbindelsene. Vi mener alvor med at vi skal utvikle en felles bo- og arbeidsregion rundt Mjøsa, og da må det være grønne og effektive transportmuligheter. Vi har som ett av våre ti viktigste valgløfter at vi skal sikre utslippsfrie kollektivreiser, og at en del av å oppnå det er å opprette el-passasjerferje mellom Hamar og Gjøvik, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordførerkandidat for Innlandet Arbeiderparti.

- Mjøsa må binde oss sammen

Sammen med de andre toppkandidatene for Arbeiderpartiet ved høstens fylkestingsvalg - Kjerstin Lundgård, Anne-Marte Kolbjørnshus og Per-Gunnar Sveen - har Hagen møtt representanter fra Hamar Ap på Skibladnerbrygga. De møtte ordførerkandidat Aud M. Riseng og de to lokale fylkestingskandidatene Mona Stormoen og Thomas Langeland Jørgensen.

- Ferjetilbudet må bli en del av en større helhet, mener Arbeiderpartiet.

- I tidligere tider var Mjøsa noe som bandt oss sammen, og det vil vi gjerne etablere på nytt, sier Hagen.

- Vi registrerer også positive erfaringer med Mjøscharter-tilbudet, som riktignok var et litt mindre tilbud, men som var brukt av mange reisende. Vi må i tillegg koble dette godt sammen med det øvrige kollektivtilbudet, slik at det oppleves attraktivt og sømløst både for innbyggere og turister, understreker Hagen.

Angår mange jobbpendlere

Det er mange som pendler mellom Mjøsbyene Hamar og Gjøvik i dag, og ordførerkandidaten til Hamar Arbeiderparti er positiv til initiativet.

- Tida er verdifull, og dette vil bety spart reisetid. Et slikt tilbud vil helt sikkert bli tatt godt imot av både studenter, arbeidsfolk og alle som skal besøke noen på andre sida. Dette åpner også opp for mer effektive jobbreiser mellom Raufoss og Elverum, sier sier Aud M. Riseng, ordførerkandidat for Hamar Arbeiderparti.

- Jeg ser heller ikke bort fra at dette absolutt kan bety noe positivt i reiselivssammenheng, understreker hun.