Bli med på Innlandet Arbeiderpartis valgkampsamling!

Lørdag 4. mai arrangerer Innlandet Arbeiderparti stor valgkampsamling! Samlingen er todelt: Delvis en fellessamling med LO om arbeidslivspolitikk i valgkampen, og delvis en praktisk rettet skolering for deg som skal gjøre en innsats for Arbeiderpartiet i valgkampen i år. Les mer om programmet for samlingen her!

Valgkamp

VALGKAMP: Innlandet Arbeiderparti samles lørdag 4. mai for å forberede valgkampen og gjøre oss klar for valget.

Vi inviterer herved til valgkampsamling og LO/Ap-dag lørdag 4. mai på Scandic Ringsaker.

Dette vil være den viktigste skoleringssamling i fylkespartiets regi i forkant av valgkampen. I tillegg til denne samlingen er det naturligvis også en rekke skoleringssamlinger som gjennomføres av kommunepartiene og av fagbevegelsen lokalt og regionalt.

Hvem er samlingen for?

Samlingen er særlig relevant hvis du er i en av disse kategoriene:

a)    Du er kandidat på valglistene i kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget

b)    Du sitter i styret for kommunepartiet ditt eller partilaget ditt

c)    Du har andre roller i partiet som gjør at du kommer til å bidra aktivt i valgkampen

d)    Du er tillitsvalgt i LO på lokalt eller regionalt nivå

e)    Du er tillitsvalgt i et LO-tilknyttet forbund eller en fagforening/klubb i et LO-tilknyttet fagforbund

Selv om du ikke er i en av disse gruppene, kan det være relevant for deg å delta – du vurderer dette best selv.

Program for samlingen

Program for samlingen finner du nederst på siden. Dette er foreløpig, og noen endringer/justeringer kan skje. Som det fremgår av programmet er første del av samlingen en LO/Ap-dag der vi jobber med arbeidslivspolitikk konkret opp mot valgkampen. Arbeidslivspolitikk er et av de viktigste politikkområdene våre i årets valgkamp.

Etter pausen fortsetter vi med konkret valgkampskolering, både i sakene våre, i hvordan vi møter motstanderne våre (på nett, i leserbrev, over lunsjbordet på jobben og i andre anledninger), du får lære mer om hvordan velgerbildet er akkurat nå, vi fordyper oss mer i politikken vår mot økende forskjeller og for sterkere fellesskap – og vi jobber i parallelle grupper med konkret valgkampskolering rettet mot leserbrev, digital/nettbasert valgkamp, direkte velgermøter (husbesøk og stands), kommunestyret som valgkamparena og en gruppe jobber med å bygge samarbeid og å gjøre oss i stand til gode forhandlinger med potensielle samarbeidspartier.

Deltageravgift

Det er en egenandel på 250 kroner for å delta (dekker lunsj og kaffe/noe å bite i underveis). Sjekk eventuelt med kommunepartiet ditt om de dekker egenandelen for deg. For tillitsvalgte i LO/tilsluttede forbund/foreninger/klubber, dekker LO i Innlandet denne egenandelen.

Påmelding

Hvor du skal sende påmelding, avhenger av hvem du er.

a)    Tillitsvalgte i LO//forbund/fagforeninger/klubber sender påmelding til distriktskontoret i det fylket du holder til. Altså enten til [email protected] eller [email protected]

b)    Deltagere som ikke har tillitsverv i fagbevegelsen sender påmelding til [email protected]

Meld deg på så raskt du har bestemt deg for å delta. Ettersom vi går bredt ut med invitasjonen til veldig mange, kan vi ikke garantere at det blir plass til alle som ønsker å melde seg på – dette har med kapasitet på konferansehotellet å gjøre. Vi kan derfor ende opp med å måtte sette strek der vi stanser mottak av nye påmeldinger.

Påmeldingen din må uansett være oss i hende innen utgangen av arbeidsdagen fredag 26. april.