Full Ap- og LO-støtte fra Innlandet til de streikende i sykehussektoren

- Vi støtter de streikende, sier Anita Ihle Steen, som både er leder i Innlandet Arbeiderparti og i samarbeidskomiteen mellom Ap og LO i Innlandet. - Streiken i sykehussektoren dreier seg om rimelige og rettferdige krav, mener hun, og gir full støtte til de sykehusansatte som nå streiker for retten til pensjon fra første krone.

Samarbeidskomiteen mellom LO og Ap i Innlandet støtter de streikende sykehusarbeiderne i kampen om pensjon fra første krone

STØTTER DE STREIKENDE: Samarbeidskomiteen mellom LO og Ap i Innlandet støtter de streikende sykehusarbeiderne i kampen om pensjon fra første krone. På bildet fra venstre: Iver Erling Støen (LO i Oppland), Ole Christian Foss (Handel og Kontor), Arild Kjempekjenn (LO Stat), Helene Harsvik Skeibrok (Fagforbundet), Odd Erik Kokkin (LO i Hedmark), Anita Ihle Steen (Arbeiderpartiet), Per-Gunnar Sveen (Arbeiderpartiet). Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

- At også deltidsansatte skal opptjene pensjonsrettigheter på lønna si, dreier seg om rettferdighet. Men også i stor grad om likestilling, ettersom det særlig er mange kvinner som har slike deltidsstillinger, sier Ihle Steen.

Samarbeidskomiteen mener det er urettferdig at ansatte med under 20 % stilling ikke skal tjene opp tjenestepensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. – Det hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv at arbeidsfolk ikke skal opptjene pensjon når stillingsbrøken er lav. Det er skuffende at arbeidsgiversiden velger konflikt i stedet for å komme lavtlønte i møte når de ber om likebehandling på pensjonsspørsmål, sier Ap-lederen.

- Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet i Innlandet vil at de streikende skal vite at vi heier på dem, og støtter dem i denne viktige kampen, sier Ihle Steen.

Les hele støtteerklæringen fra samarbeidskomiteen på linken nedenfor.