Historisk velferdsgrep for norske familier: Aldri før har barnehageprisen vært lavere

I en tid med økte levekostnader har regjeringen bestemt at maksprisen i barnehagen skal reduseres fra 3000 til 2000 kroner i måneden fra 1. august 2024. Det betyr 1000 kroner reduksjon for alle barnehagebarn over hele landet. For en familie med to barn i barnehage betyr det at prisen reduseres med minst 18 700 kroner i året. I en del kommuner er reduksjonen på over 28 000 kroner.

Regjeringen styrker barnefamilienes økonomi ved kraftig reduksjon i barnehageprisene

BILLIGERE: Regjeringen styrker barnefamilienes økonomi ved kraftig reduksjon i barnehageprisene. Maksprisen nasjonalt blir 2.000 kroner pr måned, og i mange kommuner i Innlandet blir prisen kun 1.500 kroner. Foto: Øivind Haug for Arbeiderpartiet

- Dette er et historisk løft for alle familier som har barn i barnehagen. Den norske velferdsstaten skal være der for alle. I en tid der hverdagskostnadene øker for alle, så skal fellesskapet stille opp. Regjeringen går nå inn for å kutte barnehageprisen med tusen kroner hver eneste måned. For en familie med to barn i barnehage betyr det at prisen reduseres med 18 700 kroner i året. Når prisen går ned og deltakelsen går opp, sikrer vi et historisk løft for foreldre, barn og samfunn. Vi vet at samfunnet vinner på at flest mulig barn går i barnehage. Det gjør at barna klarer seg bedre i skolen, på sikt også i arbeidslivet, sier statsminister og partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Under forrige regjering økte maksprisen i barnehage hvert eneste år, men etter regjeringsskiftet i 2021 har Arbeiderpartiet og Senterpartiet snudd trenden. Det går nå i underkant av 300.000 barn i norske barnehager over hele landet.

Halverer barnehageprisen i 189 kommuner

Samtidig som regjeringen gjør det billigere for alle å levere barna sine i barnehagen, vil prisen senkes ytterligere for de som bor i de mest spredtbygde kommunene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at folk skal bo og leve i hele landet, og tar derfor ytterligere grep og halverer maksprisen i kommunegruppe 5 og 6 til 1500 kroner i måneden.

For Innlandet gjelder dette følgende kommuner: Alvdal, Dovre, Engerdal, Etnedal, Folldal, Grue, Nord-Fron, Os, Lesja, Lom, Rendalen, Ringebu, Sel, Skjåk, Stor-Elvdal, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vestre Slidre, Vågå, Våler, Øystre Slidre, Åmot og Åsnes. 

Sparer nesten 32000 kroner hvert år

Barnehagen skal bidra til en god barndom, samtidig som det skal legge grunnlaget for livslang læring, et godt liv og deltakelse i fremtidens samfunn. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker derfor økt deltakelse i barnehagen gjennom lav maksimalpris og gode moderasjonsordninger.

- Dette er en historisk dag for alle småbarnsfamilier i hele landet. Vi vil bruke cirka 1,6 milliarder neste år for å redusere barnehageprisen. Med dette grepet, vil en barnefamilie med to barn kunne spare nesten 32 000 hvert år, sammenlignet med 2021. Det bidrar til å holde de faste kostnadene lavere i en tid med økt rente og høy prisvekst. Vi vet at om prisen er for høy, vil barna med mest nytte av å være i barnehagen også være de som ikke kan delta. Derfor prioriterer regjeringen sterke fellesskapsløsninger, sier kunnskapsminister og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna.

Viktig for barn som vokser opp i fattigdom

Regjeringen er opptatt av å sikre universelle velferdsordninger, spesielt i en krevende tid. Særlig viktig er det for barn som vokser opp i fattigdom. 

- Det er altfor mange barn som vokser opp i fattige familier i Norge, og dyrtida har gjort det enda vanskeligere for dem som sliter økonomisk. Denne regjeringen prioriterer universelle velferdstilbud som kommer alle barn til gode. Billigere barnehage betyr aller mest for dem som har minst, og bidrar til at barn kan delta på lik linje uavhengig av bakgrunn og foreldreøkonomi, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine oppvekstgrep

  • Maksprisen i dag er på 3000 kroner.
  • Fra 1. august 2023 er barnehagen gratis for alle som bor i tiltakssonen i Finnmark og Troms.
  • Fra 1. august 2023 er barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig.
  • Fra 1. august 2023 er det innført 12 timer gratis SFO for 1. og 2. klasse.
  • Fra 1.august økte vi barnetrygda for barn over 6 år med om lag 230 kroner i måneden. 
  • Prisjustert barnetrygden og styrket enslige forsørgeres barnetrygd med 5000,-
  • Holde barnetrygd utenfor utregning av sosialstønad.