Innlandet Ap krever at permitterte og oppsagte får pengene sine

- Det er ingen løsning å henvise permitterte til sosialen mens de venter på pengene sine, slik Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen har gjort, slår Innlandet Ap fast i en fersk arbeidspolitisk uttalelse. Partiet forventer at regjeringen nå innfrir statens ansvar, og sørger for at permitterte og oppsagte får pengene sine.

- Det er ingen løsning å henvise permitterte til sosialen mens de venter på pengene sine, slik Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen har gjort, mener Innlandet Arbeiderparti., som forventer at regjeringen nå innfrir statens ansvar, og sørger for at permitterte og oppsagte får pengene sine.

- Det er ingen løsning å henvise permitterte til sosialen mens de venter på pengene sine, slik Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen har gjort, mener Innlandet Arbeiderparti, som forventer at regjeringen nå innfrir statens ansvar, og sørger for at permitterte og oppsagte får pengene sine. oto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

I uttalelsen uttrykker Innlandet Arbeiderparti utålmodighet med å få utbetalingene ut til de mange permitterte og oppsagte. Her har det vært mye forsinkelser og utsettelser, som gjør at mange fremdeles ikke har fått pengene sine utbetalt fra staten.

- Folk må få pengene sine nå, slår Innlandet Arbeiderparti fast.

- Innlandet Arbeiderparti aksepterer ikke at dagpenger og lønnskompensasjon uteblir, mens permitterte og arbeidsledige har regninger som forfaller og kostnader som må betales, heter det i uttalelsen.

Forbauset over nye skattekutt til de rikeste

Innlandet Arbeiderparti sier i samme uttalelse at de er forbauset over at regjeringen velger å foreslå nye kutt i formueskatten nå.

- Innlandet Arbeiderparti er forbauset over at regjeringen vil bruke nye milliardbeløp på nye kutt i formuesskatten som tiltak for å få hjulene i gang i økonomien, heter det i uttalelsen.

- Erfaringene viser at tidligere kutt i formuesskatten ikke har skapt arbeidsplasser, og vi mener det er helt feil medisin å gjøre nye kutt nå. Regjeringen bør for det første sørge for at folk får de pengene de venter på, slik at de kan betale regninger og gjøre innkjøp – dét vil hjelpe økonomien i samfunnet. Dernest er det viktig å sørge for at landet ikke føres over i en periode med vedvarende massearbeidsløshet og tapte arbeidsplasser, mener Innlandet Arbeiderparti.

Partiet pekker på utvidelse av permitteringstiden til 52 uker og lønnstilskudd til bedrifter som tar ansatte tilbake i arbeid som langt mer målrettet enn å kutte formuesskatten. 

- Innlandet Arbeiderparti ber regjeringen om å skrinlegge planene om nye kutt i skattene til de mest formuende i landet, og heller gjennomføre disse tiltakene som vil styrke økonomien og hjelpe folk som har en vanskelig økonomi som følge av virussituasjonen, heter det i uttalelsen.

Vil ha A-krimsenter til Innlandet

I uttalelsen peker Innlandet Arbeiderparti på en rekke områder av arbeidslivspolitikken der de mener at dagens regjering tar Norge i feil retning. Og de foreslår bl.a. opprettelse av et eget senter mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet.

- Kampen mot arbeidslivskriminalitet krever at det jobbes på tvers av etater. Opprettelsen av såkalte A-krimsentre er vellykket, og gir sterkere verktøy i bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Innlandet er et av få fylker som ikke har A-krimsenter, og Innlandet Arbeiderparti krever at det snarest mulig etableres et slikt senter i vår region for å samordne og koordinere kreftene mot arbeidslivskriminalitet, heter det i uttalelsen.

Les hele uttalelsen "Et inkluderende arbeidsliv" på linken nedenfor.