Innlandet Ap: - Vi vil kreve mer rettferdig fordeling av fylkesveimidlene, og statlige penger til Tretten Bru

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøker Innlandet Aps årsmøte til helga. – Vi har klare krav til statsråden når han besøker oss. Øverst på lista står mer rettferdig fordeling av fylkesveimidlene og statlig medfinansiering av ny Tretten Bru, sier Innlandet Arbeiderpartis leder Lise Selnes.

jon-ivar nygård og lise selnes

MER RETTFERDIG FORDELING: – Vi har klare krav til statsråden når han besøker oss. Øverst på lista står mer rettferdig fordeling av fylkesveimidlene og statlig medfinansiering av ny Tretten Bru, sier Innlandet Arbeiderpartis leder Lise Selnes.

Hun sier Innlandet Ap er lei av at folkerike områder med relativt få kilometer fylkesvei stikker av med mesteparten av fylkesveibudsjettet. – Innlandet Arbeiderparti mener at fylkesveimidlene må fordeles etter antall kilometer fylkesvei, ikke etter antall innbyggere. I et spredtbodd fylke som vårt, må vi ha fungerende fylkesveier alle steder for at folk, bedrifter og næringsliv skal komme trygt fram. I dag gir staten overføringer etter antall innbyggere, og spredtbodde fylker sakker dermed akterut, sier Aps fylkesleder. Innlandet fylkeskommune er Norges nest største vei-eier etter staten, med nær 7.000 kilometer fylkesvei.

Selnes opplyser at det er kommet inn hele 132 politiske forslag til fylkesårsmøtet. – Mange av dem handler om samferdsel, og om hvordan vi skal skape vekst, utvikling, nye arbeidsplasser og en god framtid for alle som bor og lever her. Mer rettferdig fordeling av fylkesveimidlene vil være et viktig skritt på veien. I tillegg ber vi våre folk i regjeringen jobbe for et fylkesveiløft som øker totalpotten til norske fylkesveier, sier Selnes.

Hun kommer også til å minne samferdselsministeren om at det må komme statlige midler til byggingen av ny Tretten Bru. – Brua ble bygd i 2012 som en del av det statlige E6-prosjektet, ble godkjent av staten, kontrollert av staten og attpåtil gitt dispensasjon av staten for ekstra tunge kjøretøy opp til 100 tonn. Når brua så står i bare 10 år, kan ikke staten peke på Innlandet og si at alt ansvar ligger her, mener Selnes, som er bekymret for konsekvensene hvis staten ikke bidrar. – Ny bru er anslått å koste rundt 300 millioner kroner. Om Innlandet må ta regningen alene i et allerede underfinansiert fylkesveibudsjett, vil det ha konsekvenser for mange andre viktige satsinger. Her vil Innlandet Ap rett og slett kreve at staten bidrar, sier Selnes.

Forslagene til årsmøtet spenner ellers svært bredt. – Mange er opptatt av strøm og energi, men det er også et betydelig antall forslag knyttet til de store velferdsoppgavene i samfunnet og vårt partis viktige arbeid i å bekjempe utenforskap og økende forskjeller mellom folk. Solidaritet med Ukraina, fellesskap med våre naboland som vil bli med i NATO, like muligheter for utdanning og helsehjelp når man trenger det og kamp for arbeid til alle og ei arbeidstid og ei lønn det er mulig å leve gode liv av er også sentrale temaer som kommunepartiene våre har sendt inn forslag om, sier Lise Selnes.

Ap-fylkesårsmøtet samler i alt 270 stemmeberettigete delegater fra partiets 46 kommunepartier, og arrangeres annethvert år i Hamar og Lillehammer. Kommunepartiene møter etter sin størrelse, målt i antall betalende medlemmer ved sist årsskifte. Årets årsmøte er i Lillehammer, og avholdes lørdag 25. og søndag 26. mars.