Innlandet Arbeiderparti stiftet 1. april 2019

Stiftelsesmøte for Innlandet Arbeiderparti 3. mars 2019

Delegater fra Oppland Arbeiderparti og Hedmark Arbeiderparti avholdt stiftelsesmøte for Innlandet Arbeiderparti 2-3. mars 2019. Det ble enstemmig vedtatt at Innlandet Arbeiderparti stiftes fra 1. april samme år. 

Anita Ihle Steen fra Ringsaker ble valgt som første leder for det nye fylkespartiet, og Rune Støstad fra Nord-Fron ble valgt til nestleder. Stiftelsesmøtet vedtok nye vedtekter og tolv politiske uttalelser.