Innlandet fylkesting: Arbeiderpartiet leverer på valgløfter

Allerede på det første fylkestinget i nye Innlandet fylke, var Arbeiderpartiet i fulll gang med å innfri løftene fra årets valgkamp.

Innlandet Arbeiderpartis fylkestingsgruppe

Innlandet Arbeiderpartis fylkestingsgruppe er i full gang med å innfri løftene fra årets valgkamp. Foto: Innlandet Arbeiderparti

Fortsatt full fart på bredbåndsutbygging, etablering av Musikk i Innlandet og økt vedlikehold på fylkesveger er noen av valgløftene Arbeiderpartiet la inn i sitt første fylkesbudsjett for Innlandet. Fylkesbudsjettet ble vedtatt på fylkestinget var samlet 11. og 12. desember på Lillehammer.

- For Arbeiderpartiet er det viktig å ta hele Innlandet i bruk. Da må det legges godt til rette for at vi skal leve gode liv uansett hvor vi bor i det store fylke vårt, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

- Fylkesbudsjettet viser klar og grønn retning for det nye Innlandet. Det er et politisk dokument som vider tydelig politisk styring og eierskap. Dette er vår strategi for Innlandet, sier Hagen.

Innlandet - godt å leve for alle

- Vi legger til rette for utviklingsmuligheter i hele Innlandet. Da er f.eks. tilgang til bredbånd av god kvalitet og med tilstrekkelig kapasitet en forutsetning. I tillegg til ytterligere 10 millioner kroner i potten for bredbåndsutbygging, skal det utarbeides en strategi for utbygging av infrastruktur for bredbånd og mobildekning i hele Innlandet, sier gruppeleder Anne-Marte Kolbjørnshus.

God bredbåndsdekning er også grunnleggende når det skal skapes 1000 nye arbeidsplasser årlig.

- Det er behov for å sette fokus på framtidig satsing og organisering av innovasjonsarbeidet, forteller Per-Gunnar Sveen, som er utvalgsleder for næring i Innlandet fylke. Det er samtidig behov for en gjennomgang for bruken av næringspolitiske fond, og den jobben skal hovedutvalg for næring ta. Sveen presiserer imidlertid at midlene til kommunale næringsfond videreføres.

Innlandet for framtida

Ungdommen er framtida og vil alltid være noe av det viktigste fylkespolitikere kan legge til rette for. Her er det godt arbeid å bygge videre på fra både Hedmark og Oppland. Vi får flest elever gjennom videregående skole og styrker arbeidet ytterligere med satsing på psykisk helse. Like muligheter og sterkere fellesskap preger fylkesbudsjettet. Det er bl.a. videreføring av spisset toppidrett som bidrar til unge idrettsutøveres mulighet til å satse på idretten sin uten at lommeboken til foreldrene skal ha betydning.

Kjerstin Lundegård, utvalgsleder for kultur, er også veldig glad for at etableringen av Musikk i Innlandet nå starter. - Kultur er basis for det gode liv og dette er en viktig satsing for å styrke det mangfoldige musikk- og kulturlivet i Innlandet, sier Lundgård.

Alle veier fører til Innlandet

Innlandet er et geografisk stort fylke med viktige transportårer sør-nord og øst-vest. Det innebærer at innlendingen er mye ute på vegen. Etter Staten, er Innlandet fylkeskommune landets største vegeier med nær 7000 kilometer fylkesveg. For at det fremdeles skal være trygt å ferdes i Innlandet, er rammen til fylkesveginvesteringer økt med 100 millioner kroner i 2020 for å hindre at vedlikeholdsetterslepet øker.

- Med fylkesbudsjettet for Innlandet ligger det godt til rette for at alle kan leve det gode liv i hele Innlandet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen. - Det er til syvende og sist folk det handler om, og det er utgangspunktet i Innlandsstrategien og gjenspeiles i fylkesbudsjettet vi nå har vedtatt, slår Hagen fast.