Lover flere læreplasser i Elverum og læreplassgaranti i Innlandet

Innlandet Arbeiderparti går til valg på å garantere læreplass til alle som har fullført og bestått Vg2 på yrkesfag. Det vil kreve at også kommunene bidrar i å skape flere læreplasser. - Elverum skal bidra, sier Lillian Skjærvik, ordførerkandidat for Elverum Ap.

Lover flere læreplasser i Elverum og læreplassgaranti i Innlandet

LÆREPLASSER: Valgseier til Arbeiderpartiet betyr et løft for yrkesfagene, og både flere læreplasser i Elverum og læreplassgaranti i hele Innlandet. På bildet Jørn Øversveen, Per-Gunnar Sveen, Lillian Skjærvik, Magnus Stenseth, Kjerstin Lundgård, Anne-Marte Kolbjørnshus og Even Aleksander Hagen. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets fire toppkandidater ved fylkestingsvalget har besøkt hele Innlandet, og i Elverum møtte de ordførerkandidat Lillian Skjærvik, varaordførerkandidat Magnus Stenseth og partileder Jørn Øversveen fra Elverum Ap på Elverum videregående skole (ELVIS).

Har innfridd ELVIS-løfte, lover læreplassgaranti

- Ved forrige valg lovte vi full rehabilitering av ELVIS. Nå er skolen rehabilitert og modernisert for nærmere 400 millioner kroner, og de siste arbeidene avsluttes nå i høst, sier Per-Gunnar Sveen. Han er fylkesrådsleder i Hedmark, stiller til valg som tredjekandidat på Arbeiderpartiets liste til Innlandet fylkesting og er selv fra Elverum.

Nå som rehabiliteringen av ELVIS er i mål, går Arbeiderpartiet ut med et løfte for de neste fire årene. - Om vi vinner valget i høst, skal vi løfte yrkesfagutdanningen og innføre en læreplassgaranti for alle yrkesfagelever, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordførerkandidat for Innlandet Arbeiderparti.

- Det betyr at alle yrkesfagelever etter fullfårt og bestått Vg2 på skole skal være garantert en læreplass som fører fram til svennebrev eller fagbrev, utdyper han.

- Flere læreplasser i Elverum

- Den kommunale lærlingandelen må opp for å møte framtidas utfordringer. Elverum Arbeiderparti vil øke antall læreplasser i kommunal sektor til minimum én lærling per 1000 innbyggere, og arbeide for flere lærlinger i lokalt næringsliv, sier Lillian Skjærvik, ordførerkandidat for Elverum Arbeiderparti.

Arbeiderpartiet har flere ganger foreslått å øke antallet lærlinger i Elverum, men har blitt stemt ned av det borgerlige flertallet med Høyre og Senterpartiet i spissen. - Vi jobber for et nytt politisk flertall i Elverum, og en ny kurs der vi blant annet har større ambisjoner for antallet lærlinger i kommunens virksomheter enn de som styrer nå, sier Skjærvik.

Vil skape Norges beste videregående skole

En av hovedsakene som Innlandet Arbeiderparti fronter i valgkampen er at de ønsker å skape Norges beste videregående skole i Innlandet.

- Vi har satt ambisiøse mål for skolepolitikken vår, og vi har en plan for hvordan vi skal lykkes. Det handler blant annet om satsing på læreren, økt gjennomføring, skolefrokost og helsesøster tilgjengelig hver dag. ELVIS er en flott skole som vi skal satse videre på, sier fylkesordførerkandidat Even Aleksander Hagen.

- Arbeiderpartiet får tydelige tilbakemeldinger fra næringslivet om behovet for flere fagarbeidere. En helt sentral satsing handler derfor om yrkesfag, og at vi vil innføre en læreplassgaranti. Da er det viktig at vi har offensive kommunepolitikere som det vi har i Elverum Arbeiderparti, understreker Hagen.