Nå kan du melde deg på Partiskolen 2020

Lær mer om politikk, organisasjon, historie, ideologi, verdigrunnlag - og mye annet. Nå starter Partiskolen 2020 opp, og du kan melde deg på!

Fra en tidligere samling for Partiskolen, der Sigbjørn Johnsen innledet om historie, ideologi og verdigrunnlag.

Fra en tidligere samling for Partiskolen, der Sigbjørn Johnsen innledet om historie, ideologi og verdigrunnlag.

Innlandet Arbeiderparti inviterer til Partiskolen 2020. Dette er et skoleringstilbud som særlig passer bra for nye medlemmer i partiet og for folk som er nye i kommunestyrene etter kommunevalget i 2019. I tillegg er dette en god mulighet for deg som har vært medlem i partiet en stund og som ønsker å få et kurstilbud innenfor politikk, organisasjon og verdigrunnlag.

Partiskolens samlinger er gratis. Du kan delta på én av samlingene, eller hele kurset. Reisekostnadene til/fra samlingene må du dekke selv.

Partiskolen går over fire kursdager og vil ta for seg et bredt spekter av temaer som er nyttig for både menige medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte i Arbeiderpartiet.

Du finner mer informasjon i vedlegget nedenfor.

Slik melder du deg på: Send en epost til [email protected]  så raskt som mulig, og senest mandag 27. januar. Oppgi at du ønsker å delta, samt hvilke av samlingene på de ulike trinnene du ønsker å delta på.

Legg også merke til at det går an å delta på kun enkelte deler av Partiskolen 2020. Er du f.eks. ny i partiet og først og fremst vil bli kjent med lokalpartiet og vite litt mer grunnleggende om partiets arbeid lokalt, kan du delta på trinn 1 uten å måtte delta på de øvrige samlingene. Eller har du f.eks. mest interesse for f.eks. fylkespolitikk (trinn 3) eller for arbeiderbevegelsens historie (trinn 2) og ønsker ikke å delta på noe annet - så kan du melde deg på kun den/de samlingene du har interesse for.

Men har du interesse for å få en grunnleggende skolering i politikk, organisasjon, historie, verdier, valgkamp - og dermed få et bredere fundament for å engasjere deg i partiarbeidet - håper vi du melder deg på Partiskolen 2020 og deltar på alle trinnene.

Du finner full oversikt over datoer, steder, temaer, foredragsholdere o.l. i vedlegget nedenfor!

Er det spørsmål kan du sende epost til [email protected]  eller direkte til årets kursleder som er fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen, epost [email protected] (evt SMS 40466384).