Partiskolen 2021/2022 er i gang igjen

Nå er vi i gang igjen med samlinger på Partiskolen 2021/2022, og vi åpner for å ta med flere deltagere! Planen er å gjennomføre trinn 1 og 2 før sommeren, mens trinn 3 og 4 blir gjennomført til høsten.

Fra en tidligere samling for Partiskolen, der Dag Terje Andersen innledet om "Den norske modellen" på Folkets Hus Hunndalen i Gjøvik.

Fra en tidligere samling for Partiskolen, der Dag Terje Andersen innledet om "Den norske modellen" på Folkets Hus Hunndalen i Gjøvik.

Partiskolen 2021/2022 har over 100 påmeldte deltagere, men om du ikke fikk meldt deg på i vinter eller datoene da ikke passet - får du en ny mulighet nå.

Vi skal gjennomføre trinn 1 tre steder nå i mai, og du kan melde deg på ved å sende en mail til fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen på [email protected] så snart som mulig (og senest 13. mai) der du sier hvor du vil delta. Du kan velge mellom disse:

- Moelv 19. mai med start kl 18 (trolig på partikontoret i Storgata 107)- Øyer 24. mai med start kl 18 (vi kommer tilbake til møtelokale når vi ser antallet som melder seg på)- Flisa 25. mai med start kl 18 (det blir i kommunestyresalen i rådhuset)

Dersom du deltok på trinn 1 i Kongsvinger, Gjøvik, Elverum eller Hamar i vinter, trenger du ikke melde deg på igjen nå - da er det trinn 2 som er neste samling du skal delta på.

Når det gjelder samlingene på trinn 2, avklarer vi nå steder og datoer med de aktuelle innlederne/foredragsholderne - og kommer tilbake til dette så snart ting er klart. Trinnene 3 og 4 blir til høsten, og trinn 4 blir på Stortinget - der tar vi sikte på en lørdag etter at statsbudsjett-forslaget fra regjeringen er lagt fram (legges fram tidlig i oktober).

Er du usikker på hva Partiskolen 2021/2022 er? Dette er et skoleringstilbud som særlig passer bra for nye medlemmer i partiet og i tillegg er dette en god mulighet for deg som har vært medlem i partiet en stund og som ønsker å få et kurstilbud innenfor politikk, organisasjon og verdigrunnlag.

Partiskolens samlinger er gratis. Du kan delta på én av samlingene, eller hele kurset. Reisekostnadene til/fra samlingene må du dekke selv.

Partiskolen går over fire kursdager og vil ta for seg et bredt spekter av temaer som er nyttig for både menige medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte i Arbeiderpartiet. På trinn 1 er det "Ny i Arbeiderpartiet og lokalpolitikk som er temaet. Her blir du kjent med Arbeiderpartiets politikk, oppbygging og verdigrunnlag. Du får møte noen av de som er folkevalgt for Arbeiderpartiet der du bor, enten i kommunestyret eller i fylkestinget. Du får også møte andre som er nye/ferske i Arbeiderpartiet, og får lære mer om hvordan du kan engasjere deg i partiets arbeid og om hvordan partiets politikk blir til.

På trinn 2 går vi mer i dybden på ideologi, verdigrunnlag og historie. Hva er det ved våre grunnleggende verdier og vår ideologi som skiller oss fra andre partier? Hva er egentlig sosialdemokrati? Hvorfor har Arbeiderpartiet og fagbevegelsen så tett samarbeid? Hvordan kan kunnskap om fortida gi oss bedre muligheter for å skape politikk for en bedre framtid? Og hvilke ideologiske strømninger preger utviklingen i verden rundt oss, både i Europa og i verden ellers?

Trinn 3 er todelt. I den første delen (varighet ca 45 minutter) dreier det seg om fylkespolitikk. Hedmark og Oppland ble fra 1. januar 2020 slått sammen til Innlandet, og Arbeiderpartiet ble ved forrige valg største parti ved fylkestingsvalget til Innlandet fylkesting. Hva er politikken vår? Hvem er våre folkevalgte? Hvilke politikkområder har fylkeskommunenansvaret for? Hvem samarbeider vi med, og hvordan skjer det? Hvordan jobber Arbeiderpartiet for at vår politikk og våre verdier skal styre Innlandet i fylkespolitikken?

Og trinn 4 er det siste trinnet, som kun gjennomføres ett sted (alle andre trinn har flere steder der du kan velge mellom datoer og steder). Dette blir i oktober, og vi besøker Stortinget og møter Innlandet Arbeiderpartis fem representanter der; Rigmor Aasrud, Nils KristenSandtrøen, Rune Støstad, Lise Selnes og Even Eriksen. Her blir det omvisning på Stortinget, besøk i stortingssalen og du får lære mer om politikken Arbeiderpartiet jobber med nasjonalt. Her får du også lære mer om hvordan Arbeiderpartiet jobber med valgkampen fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2023, hvordan vi bruker mediene i valgkampsammenheng (også sosiale medier), hva vi tenker rundt budskap, hvordan hver enkelt kan bidra i valgkampen, hva vi tenker allerede nå rundt den neste valgkamper og en god del mer. Etter besøket på Stortinget samles vi til en avslutningslunsj der vi oppsummerer Partiskolen 2021/2022 og deler ut diplomer til deltagerne som har fullført alle firetrinnene. NB! For å være med til Stortinget MÅ du ha gjennomført de tre første trinnene. Du kan altså ikke kun være med til Stortinget, det er en avslutningssamling for alle som har fullført Partiskolen– og kun for dem.

Slik melder du deg på: Send en epost til Innlandet Arbeiderpartis fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen på [email protected] så raskt som mulig, og senest 13. mai. Oppgi hvilken av samlingene på trinn 1 du ønsker å delta på.

Du vil få mail med spørsmål om hvor og når du vil ta de andre trinnene, etter at datoene er endelig fastsatt.

Legg også merke til at det går an å delta på kun enkelte deler av Partiskolen 2021/2022. Er du f.eks. ny i partiet og først og fremst vil bli kjent med lokalpartiet og vite litt mer grunnleggende om partiets arbeid lokalt, kan du delta på trinn 1 uten å måtte delta på de øvrige samlingene. Eller har du f.eks. mest interesse for f.eks. fylkespolitikk (trinn 3) eller for arbeiderbevegelsens historie (trinn 2) og ønsker ikke å delta på noe annet - så kan du melde deg på kun den/de samlingene du har interesse for.

Men har du interesse for å få en grunnleggende skolering i politikk, organisasjon, historie, verdier, valgkamp - og dermed få et bredere fundament for å engasjere deg i partiarbeidet - håper vi du melder deg på Partiskolen 2021/2022 og deltar på alle trinnene.

Er det spørsmål kan du sende epost direkte til årets kursleder som er fylkessekretær Bjørn Jarle Røberg-Larsen, epost [email protected] (evt SMS 40466384).