Samferdsel og utdanning budsjettvinnere i Innlandet

- Vi kutter i administrasjonen og styrker drift og vedlikehold av fylkesveiene, plusser på kollektivtransporten og øker investeringene med 400 millioner kroner. Samtidig forsterker vi alternative opplæringsmodeller og tilpasser utdanningstilbudet til elevtallet og til regionens behov for framtidig arbeidskraft, sier fylkesordfører Thomas Breen (Ap). Sammen med Høyre, MDG og Pensjonistpartiet har Arbeiderpartiet nå blitt enige om fylkesbudsjettet for neste år.

Thomas Breen og Iselin Vistekleiven

SAMFERDSEL OG UTDANNING: - I dette budsjettet er samferdsel og utdanning budsjettvinnerne, sier fylkesordfører Thomas Breen, om budsjettenigheten mellom Ap, Høyre, MDG og Pensjonistpartiet. Her sammen med utvalgsleder for samferdsel, Iselin Vistekleiven. Foto: Marit Rolstad

- Det er tøffe tider for mange. I Innlandet fylkeskommune er flertallspartiene nå enige om et budsjett som øker investeringene fra 1,9 milliarder i forrige periode til hele 2,8 milliarder i perioden vi har foran oss. Det meste av dette retter seg mot bransjer der det nå er i ferd med å stoppe opp, og våre utbyggingsprosjekter vil dermed bidra til å holde regionale bedrifter i gang og holde folk i jobb, sier Breen.

Fylkeskommunedirektøren har i sitt budsjettforslag foreslått en økning i investeringene til 2,4 milliarder. – Det var offensivt, men vi plusser på ytterligere 400 millioner kroner. Dette retter se særskilt mot de viktige fylkesveiene 24 og 33, som nå har for lav standard med tanke på å ivareta både næringsrettet transport og annen bruk av veiene, sier Breen.

I budsjettenigheten er det også en påplussing til kollektivtransport på 3 millioner kroner. – Vi øker bevilgningene til kollektivtransport i en tid der veldig mange andre fylkeskommuner kutter, sier Breen.

Han peker også på at regionen er i ferd med å få for få ungdommer til å dekke behovet for framtidig arbeidskraft. – Ungdomskullene går ned. Bare det siste året har antall elever i videregående skole i Innlandet gått ned med 314. Nedgangen vil fortsette. Da må vi møte det offensivt, sier Breen.

Han peker på forsterket opplæring og alternative opplæringsformer. – Klasser med 3 eller 2 elever gir hverken et godt faglig læringsmiljø, et godt sosialt miljø eller noe godt grunnlag for rekruttering, hverken av elever fra neste årskull eller av gode lærekrefter. Vår ambisjon er at Innlandet fremdeles skal ha de samme utdanningene som i dag, men de må trolig struktureres annerledes på grunn av elevtallsnedgangen. Den nye opplæringsloven åpner for andre opplæringsformer, der normalløpet på 2 år i skole og 2 år i bedrift for yrkesfagene kan fravikes i større grad enn tidligere. Vi i flertallspartiene vil se på slike modeller for å møte dette offensivt. I tillegg vil si sikre at klassestørrelsene er store nok til å gi godt faglig og sosialt utbytte for elevene, sier Breen.

- I dette budsjettet er samferdsel og utdanning budsjettvinnerne, konstaterer fylkesordføreren.