Sammen for nytt sykehus

Ledelsen i Innlandet Ap, stortingsrepresentanter og Ap ledere fra både Hamar, Elverum, Ringsaker, Gjøvik og Hamar deltok på perspektivkonferansen

Fredag 14. februar hadde Sykehuset Innlandet sin årlige perspektivkonferanse. Dette er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver.

Etter perspektivkonferansen møttes ledelse i Innlandet Ap, stortingsrepresentanter og Ap ledere fra både Lillehammer, Elverum, Ringsaker, Gjøvik og Hamar. De er enige om å holde fast på målbildet med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Sykehuset Innlandet orienterte om at et nytt Mjøssykehus til 8 milliarder kroner kan stå ferdig allerede i 2028 om vi holder stø kurs. Dette blir et komplett sykehus, det fjerde største og et av de mest moderne sykehusene i landet.  

Samtidig med at vi er enige om at det skal bygges et nytt Mjøssykehus, i tråd med tidligere vedtak på fylkesårsmøte, har vi også respekt for at den enkelte ordfører og kommuneparti vil jobbe for «sitt» sykehus. Disse debattene skal vi ta med verdighet, raushet, og gjensidig respekt for at vi har ulike lokalpolitiske interesser innenfor partiet. Fokus bør holdes på hva egen kommune kan tilby, og ikke på andre sine mangler.