Thomas Breen foreslås enstemmig som Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat

En enstemmig nominasjonskomite går inn for Thomas Breen som Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat ved fylkestingsvalget i Innlandet høsten 2023.

Thomas Breen og Iselin Vistekleiven

 – Som kjent har Even Aleksander Hagen takket nei til gjenvalg. Vi respekterer Even Aleksander Hagen sin beslutning og tar den til etterretning.

Vi er veldig glade for at Thomas Breen (49 år) er villig til å stille som fylkesordførerkandidat og er motivert for den krevende oppgaven.

Thomas er en samfunnsengasjert, erfaren og kunnskapsrik kandidat som vil bli en dyktig fylkesordfører sier leder av nominasjonskomiteen Geir Roger Borgedal.

Thomas er folldøling og er bosatt på Hamar. Han har erfaring fra lokalpolitikk, fylkespolitikk og har to perioder bak seg på Stortinget der han bl.a ledet helsefraksjonen til Arbeiderpartiet.

Som fylkesvaraordførerkandidat foreslår vi Iselin Vistekleiven (38 år).

Hun er en erfaren, allsidig og engasjert politiker. Iselin har vært ordfører i Vågå, og er også i dag bosatt i Vågå. Iselin er prosjektleder for nasjonalt velferdsteknologiprogram ved Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal.

Iselin har etter hun ga seg som ordfører i Vågå påtatt seg verv som har betydning for utvikling i Innlandet og for institusjoner i samfunnet. Hun er bla.a styremedlem oppnevnt av Helse Sør-Øst som eierrepresentant i Sykehuset Innlandet Helseforetak og styremedlem i Klimaparken AS 2469.

Ungdomskandidaten Ingrid Tønseth Myhr (23) var leder i AUF i Oppland og ble første leder i AUF i innlandet fra 2019. Ingrid har erfaring fra kommunepolitikk og sitter i dag i fylkestinget der hun leder arbeiderpartiets gruppe i hovedutvalg for utdanning. Som første varamedlem til Stortinget fra Oppland valgkrets vil hun også kunne bli innkalt til å møte på Stortinget gjennom inneværende stortingsperiode.

Geir Roger Borgedal sier videre at en enstemmig komite legger fram et listeforslag med dyktige kandidater fra hele Innlandet. På foreløpig listeforslag er det kandidater med ulik erfaring, kompetanse og bakgrunn.

Nominasjonskomiteen mener lista samlet sett gjenspeiler en god geografisk fordeling av våre kandidater, og med en god kjønnsbalanse. Det er også bred aldersspredning og bred erfaringsbakgrunn blant listekandidatene.

Borgedal understreker at listen er et foreløpig forslag og som nå sendes ut på høring i partiorganisasjonen.

Det er første gang vi har valgt en nominasjonskomite som har fungert for hele nominasjonsprosessen som Innlandet Arbeiderparti.

Komiteen har vært opptatt av hvordan vi tar vare på partiets rolle som toneangivende politisk kraft i vår landsdel, og det handler om hvordan vi sammen skal fortsette å fornye og utvikle våre 46 lokalsamfunn i Innlandet.

Innlandet er et stort fylke og Innlandet Arbeiderparti er det største fylkespartiet i Arbeiderparti. Vi har muligheter for å påvirke i landsstyret, landsmøte og tillitsvalgte i sentrale miljøer til å sette viktige rammevilkår for utvikling av vår landsdel på dagsorden og påvirke til at det blir vedtatt og fulgt opp.

Dette handler om at vi sammen bygger det beste laget av tillitsvalgte for Innlandet og at vi skal gå til valg med det beste laget i og for Innlandet. Vi ønsker å samarbeide med lokalsamfunn og næringslivet i hele Innlandet for å få til nødvendig endring og utvikling.

Kommunepartiene har frist fram til 2. september med å uttale seg om dette listeforslaget. Endelig listeforslag legges fram 14. oktober. Nominasjonsmøtet finner sted 26. november.