Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Innlandet Arbeiderparti innstiller på gjenvalg av Lise Selnes som leder i fylkespartiet og Marius Bismo som ny nestleder

Lise Selnes tar gjenvalg som leder i Innlandet Arbeiderparti. Innlandet Arbeiderparti har mange dyktige tillitsvalgte, blant disse er mangeårig ordfører i Nord-Odal og Stortingsrepresentant Lise Selnes.

Lise Selnes

Lise har lang politisk erfaring. Hun ble gjenvalgt som ordfører høsten 2019 og ble valgt inn på Stortinget for Hedmark valgkrets i 2021. Hun har vært leder av kvinnenettverket i Innlandet Arbeiderparti.

Som nestleder foreslår valgkomiteen Marius Bismo fra Sel. Marius Bismo er aktiv politiker som leder i Sel Arbeiderparti og kommunestyremedlem. Han er aktiv i lokalmiljøet som styremedlem i Sel Grendelag.

Marius Bismo

Som leder i Sel Arbeiderparti har Marius vist seg som en politiker som setter seg godt inn i saker, har stort engasjement og følger opp arbeid på en inkluderende og god måte.

Han har gode samarbeidsevner og har god evne til å se helhet i saker. Han vil være et godt talerør for hele Innlandet og en god kandidat inn i styrearbeidet for Innlandet Arbeiderparti.

Med Lise og Marius som lederduo vil fylkespartiet få to dyktige politikere som kjenner Innlandet godt og de utfordringer vi har.   

Valgkomiteens leder Hans Odvar Høistad legger fram enstemmig innstilling på vegne av valgkomiteen i årsmøtet 12. mars. Årsmøte holdes på Scandic Hotell, Hamar 12 - 13 mars.

For ytterligere kommentarer kan Hans Odvar Høistad kontaktes på tlf.: 901 88 467.